Tumblelog by Soup.io
 • Si-le-dii
 • pulchritudo2
 • MrArtdiablo
 • wsystemiesila
 • stiopa46
 • odrzutowiec
 • guyver
 • bartch
 • TheSieradzki
 • TheStawiarski
 • nieprzytomny
 • olaff
 • besen
 • sucznik
 • artystapl
 • speth
 • ukaszp
 • errarehumanumest
 • edyyp
 • MathiasTausen
 • Henuttaunebu
 • tepepa
 • neuernick
 • Skeptical
 • forseti
 • Skydelan
 • Franko
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

1583 d898
Reposted frommisza misza vianyaako nyaako
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viaselsey selsey
7302 9956
Reposted frommyshirt myshirt viaselsey selsey
4385 ae27
 nie cofniesz czasu, nie wrócisz do tamtych dni. 
Są jak stare kino i czarno-biały film.
Reposted fromcherry24 cherry24 viaMonia94 Monia94
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Reposted fromcorazon corazon viaMonia94 Monia94
Reposted fromfascinating fascinating viaMonia94 Monia94
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viajethra jethra
1750 4c1b
Reposted fromfriends friends viajethra jethra
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viajethra jethra
7388 1ac7 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viazerocool911 zerocool911
9301 2608 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMonia94 Monia94
Proponuję herbatę, a tak poważnie na pieska.
— 😈
Reposted fromorchis orchis viaMonia94 Monia94
2919 e1bc
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viaAmere Amere
9827 3c46 500
Reposted fromPugsyLover PugsyLover
Decent cup of coffee
Reposted fromfightling fightling viapassingbird passingbird
9509 9455
Reposted fromdrozdzi drozdzi vianiskowo niskowo
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
Reposted fromgruetze gruetze vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl