Tumblelog by Soup.io
 • pulchritudo2
 • MrArtdiablo
 • wsystemiesila
 • stiopa46
 • odrzutowiec
 • guyver
 • bartch
 • TheSieradzki
 • TheStawiarski
 • nieprzytomny
 • olaff
 • besen
 • sucznik
 • artystapl
 • speth
 • ukaszp
 • errarehumanumest
 • edyyp
 • MathiasTausen
 • Henuttaunebu
 • tepepa
 • neuernick
 • Skeptical
 • forseti
 • Skydelan
 • Franko
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

6962 1807 500
Reposted fromhysterie hysterie viaminiatura miniatura
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viaminiatura miniatura
6161 e100
Reposted fromniewychowana niewychowana viaminiatura miniatura

"Na jednym dobrym słowie, jestem w stanie przeżyć około pół tygodnia".

9180 7fed
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viastrzepy strzepy
9181 fe80 500
1555 595e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunhappys unhappys
2838 da24 500
7118 4044
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunhappys unhappys
Witej
Reposted frombruxa bruxa viaviva-salvadore viva-salvadore
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir via28mm 28mm
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk vianebthat nebthat
2815 c2fe 500
Reposted frompureevil pureevil
Jeśli ktoś powie ci, że życie piękne jest, a mówiąc to wzruszon będzie, na pograniczu drżenia głosu, to zaopiekuj się nim, bo on  chyba, kurwa, przybył z kosmosu.
Reposted fromnacpanazyciem nacpanazyciem
2476 36ab 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaoipojara oipojara
3070 0ba0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
3073 4841
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
3074 5a59 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
3075 dbe7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl